Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

UWAGA - od 1 Lutego

Ze względu na dużą liczbę zakażeń w województwie mazowieckim Zarząd Oddziału podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów kierowników sekcji oraz wykonywania przeglądów miotu.

Wydawanie metryk będzie następowało zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego z dnia 25.03.2020 (metryki wydawane są na podstawie wniosku wypełnionego przez hodowcę i przesłanego do biura oddziału). Wniosek dostępny jest poniżej.

Biuro oddziału pozostaje otwarte dla interesantów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - w biurze może przebywać tylko jedna osoba, która ma obowiązek noszenia maseczki.