Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Komisje

deklaracja członkowska do pobrania >>>

Oddziałowa Komisja Hodowlana

Przewodnicząca

Marzena Tkacz-Rosłon

Członkowie: Agnieszka Kulibaba
  Anna Stawicka
  Małgorzata Pawluczuk
  Oskar Pietrow
  Leszek Poniewierka
  Robert Granecki

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

 

Przewodniczący
Robert Granecki
Z-ca Przewodniczącego
Robert Majewski
Sekretarz
Anna Majewska

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Grzegorz Lewandowski

Z-ca Przewodniczącego

Robert Majewski

Sekretarz

Agnieszka Kulibaba

Członek

Dorota Szmurło

Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Robert Granecki

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Gera

Z-ca Przewodniczącego

Anna Stawicka

Członek

Mirosław Mikołajczyk

Członek

Mariola Szumaczuk

   
   

RZECZNIK DYSCYPLINARNY ODDZIAŁU

Łukasz Ruszczyk