Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Logowaniemod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj108
mod_vvisit_counterwczoraj418
mod_vvisit_countertydzień526
mod_vvisit_countermiesiąc6752

Online : 8
Your IP: 54.144.73.205
Dziś: 20 Lut 2018

  Informujemy : 

 

 

 Rozpatrywanie podań do OKH odbywa się wyłącznie na posiedzeniach w 1.i 3. czwartek miesiąca


 

WAŻNE !

 

Zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 02.08.2017r. Zarządu Oddziału w Legionowie metryki będą wydawane najwcześniej po siedmiu dniach od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie oddziału.

 

Deklaracje członkowskie kandydaci na nowych członków ZKwP oraz z przeniesienia składają osobiście w sekretariacie oddziału i podpisują w obecności pracownika biura.


Do Pobrania Nowe

Zgłoszenie Miotu

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

WNIOSEK DO ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ


 

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Legionowie

ul. Jagiellońska 20>05-120 Legionowo, 
tel./fax 22 784 27 66
e-mail: 

legionowo@zkwp-legionowo.pl

Biuro czynne:

 
poniedziałek 10.00-13.00
wtorek zmiana 10.00-13.00
środa  13.00-18.00
czwartek  16.00-20.00
 

 
Reklama
Walne Zgromadzenie

 

 

 

PORZĄDEK  OBRAD 

WALNEGO  ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW  ODDZIAŁU

 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

  1. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
  2. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
  6. Sprawozdanie za rok 2017 z działalności:

 

-  Zarządu Oddziału

 

     -  Oddziałowej Komisji Hodowlanej

 

8. Sprawozdanie finansowe.

 

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

 

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie            absolutorium Zarządowi.

 

13. Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

 

14. Ustalenie liczby Delegatów na Zjazd.

 

15. Wybór Delegatów na Zjazd

 

16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

 

17. Wolne wnioski

 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.