Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Zobacz komunikaty

 

Komunikaty ZG ZKWP >>>

Komunikaty Główniej Komisji Szkolenia Psów >>>

Komunikaty FCI >>>

 

Plenum Zarządu Głównego ZKwP na posiedzeniu w dniu 31 marca 2012 r. podjęło następujące uchwały:

1. Ustalono termin Zjazdu Delegatów na 11 i 12 maja 2013 roku.

2. Zatwierdzono zmiany w §13 Regulaminu Rasy (grupy Ras) oraz w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych w rozdziałach: IV §10 pkt 1 ppkt c, V §13 pkt 1 ppkt c, VI §16 pkt 1 ppkt e, pkt 2 ppkt a, VII § 17 pkt 2 ppkt f, X § 27 pkt 5 ppkt c.
Pełne teksty (zmiany zaznaczono pogrubioną kursywą) znajdują się w zakładce Regulaminy.

3. Powiększono listę lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytów wyników badań na dysplazję o dr Grzegorza Wąsiatycza z Poznania.

4. W związku z różną interpretacją zapisu w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych dotyczącym odstępu 6 miesięcy między zdobyciem pierwszego CWC, a trzecim CWC dopisano przykład (np. 1.01. do 2.07.)

5. Na wniosek Klubu Spaniela i Psów Dowodnych wyrażono zgodę na przyznawanie oddzielnego CWC angielskim cocker spanielom o umaszczeniu 1. złotym, 2. czarnym, czarnym podpalanym, czekoladowym, czekoladowo podpalanym, 3. kolorowym.
Podział ten jest zgodny z systematyką FCI lub dla spanieli jednomaścistych i kolorowych na wystawach organizowanych przez Klub-Komisję ZG.

6. Na wniosek Klubu Komisji Owczarka Niemieckiego zatwierdzono wniosek dotyczący warunków przyznawania uprawnień sędziego licencjatora specjalność 23.
Sędzia licencjator powinien posiadać uprawnienia sędziego międzynarodowego, wyhodować minimum 10 miotów pod własnym przydomkiem hodowlanym, posiadać zdany egzamin z co najmniej 3 psami na poziomie IPO, piastować funkcje w Oddziale ZKwP lub Klubie.
Uchwała obowiązuje od 1.04.2012 roku.

7. Zadecydowano, że wystawach psów myśliwskich mogą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, 8, Grupa VI bez dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII VIII i X.
W/w ustalenie obowiązuje na wystawach w 2012 roku od dnia ogłoszenia na stronie www.zkwp.pl