Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

Logowaniemod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj350
mod_vvisit_counterwczoraj420
mod_vvisit_countertydzień3365
mod_vvisit_countermiesiąc9752

Online : 7
Your IP: 34.228.52.223
Dziś: 20 Cze 2021
Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie członków oddziału 

04-07-2021 godz. 11:00 Aula LUTW

 

PORZĄDEK  OBRAD

WALNEGO  ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW  ODDZIAŁU

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 1. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 2. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 6. Sprawozdanie za rok 2020 z działalności:                                                      Zarządu Oddziału                                                                                                     -     - Oddziałowej Komisji Hodowlanej
 7. Sprawozdanie finansowe.
 8. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 9. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 12. Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 13. Ustalenie liczby Delegatów na Zjazd.
 14. Wybór Delegatów na Zjazd
 15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.