Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

czerwona strefa

Z powodu pandemii Wystawa grudniowa jest odwołana.

 

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe czerwonej strefy w powiecie legionowskim Zarząd Oddziału podjął decyzję o zawieszeniu dyżurów kierowników sekcji oraz wykonywaniu przeglądów miotów.

Wydawanie metryk będzie następowało zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego z dn.25.03.2020 (metryki wydawane są na podstawie wniosku wypełnionego przez hodowcę i przesłanego do oddziału).

Biuro oddziału pozostaje otwarte dla interesantów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - w biurze może przebywać tylko jedna osoba i ma obowiązek noszenia maseczki.

Powyższe ustalenia obowiązują do czasu zniesienia obostrzeń.